KONSTRUKCJE STALOWE PREFABRYKACJA I MONTAŻ

 • konstrukcje stalowe pomostów, estakad,
 • konstrukcje stalowe budynków, wiat,
 • konstrukcje stalowe zbiorników bezciśnieniowych,
 • inne.


MONTAŻ ORAZ SERWIS


URZĄDZENIA DŹWIGOWE I SUWNICE 

 • suwnice pomostowe
 • suwnice bramowe
 • suwnice nabrzeżne
 • żurawie

URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE

 • ładowarko-zwałowarki
 • wywrotnice wagonowe
 • przenośniki

DORADZTWO W ZAKRESIE

 • doradztwo techniczne,
 • ekspertyzy urządzeń dźwigowych,
 • pomiary i ich interpretacja,
 • odtwarzanie dokumentacji.REKTYFIKACJA PODTORZY

Wykonujemy nowe podtorza suwnicowe oraz modernizujemy już istniejące, które wymagają korekty bądź wymiany.

Usługi w tym zakresie to:

 • pomiary geodezyjne przed przystąpieniem do prac
 • stworzenie dokumentacji technicznej
 • prace zgodne z założeniami
 • pomiary geodezyjne po wykonaniu usługi
 • odbiór torowiska przez UDT
 • Opinie

Prowadzimy również sprzedaż kompletnych systemów mocowania szyny do podłoża oraz sprzedaż samej szyny podsuwnicowej.